Staking buschauffeurs Den Haag: mooi!

donderdag 5 juli 2012

Gisteren en vandaag staakten buschauffeurs tegen de aanbesteding van het gemeentelijke OV, en de uitholling van arbeidsvoorwaarden die buschauffeurs daarvan vrezen. De actie begon als wilde staking. Maar al snel nam de vakbond de staking over, en werd een felle strijd in de voor directies zoveel prettiger banen van onderhandelingen geleid. De staking is intussen voorbij. Maar het conflict rond de aanbesteding is niet uit de wereld. Intussen valt er over de strijd tot nu toe best het één en ander te leren. Continue reading “Staking buschauffeurs Den Haag: mooi!” »

Wilders’ racistische dwangstaat – maar snobisme is geen goed antwoord op PVV

woensdag 4 juli 2012

De PVV van Geert Wilders – en van steeds minder fractiegenoten, maar dit nu terzijde – heeft gisteren haar verkiezingsprogramma gepresenteerd. Het is een angstaanjagend document: niet zozeer de ‘onafhankelijkheidsverklaring’ tegen ‘Europa’ en “Brussel’ – zoals Wilders het vooral presenteert – maar boven alles een manifest om Nederland om te vormen tot een racistische dwangstaat. De media-aandacht gaat vooral naar feitelijke domme en onjuistheden in de tekst. Maar een lacherig ‘kijk eens hoe dom die lui zijn!’ is een verkeerde reactie, één die Wilders eerder in de kaart speelt dan afremt. Continue reading “Wilders’ racistische dwangstaat – maar snobisme is geen goed antwoord op PVV” »

Terrorist overleden

zondag 1 juli 2012

Gisteren overleed Yitzhak Shamir op de leeftijd van 96 jaar. In tegenstelling tot veel andere leidende terroristen – bijvoorbeeld Shamirs collega Osama Bin Laden, afgeknald als een dolle hond, waarna zijn lichaam in zee werd gedumpt – stierf Shamir onder vreedzame omstandigheden, in een verpleegtehuis. Media bespraken zijn lange carrière, maar verhulden daarbij veelal de terroristische dimensie van Shamirs loopbaan – een dimensie die in de jaren veertig begon maar in de jaren tachtig als regeringsleider een tweede opvoering beleefde. Continue reading “Terrorist overleden” »

Actie tegen politiegeweld: verslag, commentaar, en een hug voor Occupy Rotterdam

zaterdag 30 juni 2012

Thuisblijvers hadden vandaag weer eens ongelijk, voor zover ze wel tegen politiegeweld zijn, maar desondanks niet – tenzij door overmacht – naar de actie tegen politiegeweld, vandaag in Rotterdam, zijn gekomen. Van die thuisblijvers waren er helaas erg veel, want de actie kende geen groot aantal deelnemers, minder dan verwacht en gehoopt. De actie was echter wel degelijk van waarde, als onderdeel van het opbouw van protest en verzet tegen de oprukkende politiestaat die bekend staat als Nederland. Enkele kritische observaties over de actie zijn op hun plek. Maar die gelden pas ná het uitspreken van grote waardering voor de initiatiefnemers van de actie, die vanuit Occupy Rotterdam is opgestart. Continue reading “Actie tegen politiegeweld: verslag, commentaar, en een hug voor Occupy Rotterdam” »

Politiegeweld, nogmaals – die actie doet er toe

donderdag 28 juni 2012

Twee weken geleden was politiegeweld twee weken geleden iets waar hooguit een enkele advocaat, wat Occupyers en anarchisten zich druk over maakten. Nu, twee filmpjes later, één met een schoppende agente, één met een slaande politieman, is politiegeweld een heuse Kwestie geworden. Dat is gunstig: het is goed dat het wanstaltige gedrag waaraan agenten zich keer op keer – structureel, niet incidenteel – begaan, in de schijnwerper van publiciteit komt te staan. Dit draagt bij om initiatieven tegen politierepressie – zoals de actie komende zaterdag in uitgerekend Rotterdam tegen politiegeweld, met name preventief fouilleren – van extra aandacht en wrang gevoel van extra relevantie te voorzien. Het ondermijnt het gevoel aan politie- en bestuurderskant dat de politie zo ongeveer alles kan maken, als het maar verpakt wordt als ‘in dienst van de veiligheid’. Precies die ondermijning is hard nodig. Continue reading “Politiegeweld, nogmaals – die actie doet er toe” »

Die vuistslag raakt ook jou en mij

donderdag 28 juni 2012

Weer een filmpje met politie die geweld gebruikt tegen een kennelijk dronken man. Weer verontwaardigde reacties, en weer springt de politie zelf in de afweer-modus: het geweld was “proportioneel”. De politie heeft dus correct gehandeld, net zoals de agente die een dronken man schopte ruim nadat die was gestopt was zich te verweren, als hij dat al had gedaan. Intussen zeggen hoge heren in de nasleep van dat schopincident griezelige dingen, en houden daarmee huidige maar ook toekomstige slaande en schoppende agenten bij voorbaat de hand boven het hoofd. De hele gang van zaken illustreert hoe onzinnig het is om het aftuigen en mishandelen van mensen door agenten af te doen als iets incidenteels. Continue reading “Die vuistslag raakt ook jou en mij” »

OM-uitspraak over schoppende agent geeft politiegeweld de ruimte

dinsdag 26 juni 2012

Politieagressie tegen demonstranten is één van de redenen waarom ik komende zaterdag aan de actie tegen politiegeweld deelneem. Er zijn echter meer vormen van politiegeweld, meer redenen om aan de actie deel te nemen. Veel daarvan krijgen weinig aandacht, soms springt er een voorval naar voren dat een helder licht werpt op de dreiging die van politie uitgaat – een dreiging die iedereen van ons kan raken op elk moment van de dag. Zo’n voorval vond vorige week in Rotterdam plaats, toen twee agenten een man arresteerden en één van de agenten daarbij de straalbezopen man schopte tot die inzakte, en doorging met schoppen. Continue reading “OM-uitspraak over schoppende agent geeft politiegeweld de ruimte” »

30 juni actie tegen politiegeweld: forse opkomst zeer wenselijk

dinsdag 26 juni 2012

Komende zaterdag, 30 mei, vindt een actie plaats tegen politiegeweld, en vooral tegen het selectieve fouilleren wat burgemeester Aboutaleb in Rotterdam wil doorvoeren. De demonstratie is van groot belang, ik hoop op een flinke opkomst. Politiegeweld, in velerlei vormen, is de laatste tijd in Nederland opvallend toegenomen. Een tegengeluid op straat is hoognodig, en bij een enkele demonstratie hoeft het wat mij betreft bepaald niet te blijven. Continue reading “30 juni actie tegen politiegeweld: forse opkomst zeer wenselijk” »

Paraguay: staatsgreep en volksverzet

zondag 24 juni 2012

In Paraguay heeft afgelopen vrijdag een soort staatsgreep plaatsgevonden. Die richtte zich rechtstreeks tegen de ietwat linkse president Fernando Lugo, die plaats moest maken voor zijn vicepresident Federico Franco. Maar het echte doelwit is de veranderingswil die de president symboliseerde, en de dreiging die de traditionele elites voelden uitgaan van een arme bevolking die niet enkel wacht op zegeningen van een links presidentschap, maar zelf voor haar rechten op aan het komen was. Dat is althans wat uit de gang van zaken valt af te lezen. Continue reading “Paraguay: staatsgreep en volksverzet” »

Amnesty de fout in met Syrië-campagne

zaterdag 23 juni 2012

Amnesty International heeft een campagne rond Syrië opgestart. En het is een éénzijdige, politiek verkeerde campagne. De misdaden van president Assads bewind worden er breed in uitgemeten. De medeplichtigheid van de Russische staat wordt gehekeld. Maar de misdaden van gewapende strijders, en de medeplichtigheid van een hele reeks staten dáár aan, komt niet in beeld. Eén kant wordt terecht verworpen. Een andere kant wordt ten onrechte uit de wind gehouden. Continue reading “Amnesty de fout in met Syrië-campagne” »