Archive for Tilburg

1 Mei in Tilburg: kleinschalig, goed en grappig

woensdag 2 mei 2018

In Tilburg hebben we een kleinschalige, maar levendige en nu en dan zeer grappige 1 Mei-viering achter de rug. In totaal zullen zo’n zeventig tot tachtig mensen aan activiteiten hebben deelgenomen. Die activiteiten bestonden uit een demonstratie, en uit een avond met lezing en muziek. Continue reading “1 Mei in Tilburg: kleinschalig, goed en grappig” »

De gevaarlijke victorie van Hans Smolders

vrijdag 23 maart 2018

De gemeenteraadsverkiezingen hebben in Tilburg een zeer verontrustende uitslag te zien gegeven. Hans Smolders en zijn Lijst Smolders Tilburg boekte een grote overwinning. Die zal zich vertalen in hardvochtig, autoritair beleid, of hij het stadsbestuur nu als wethouder gaat domineren of – wat minder waarschijnlijk lijkt – vanuit een supersterke plek in de oppositie. Hoe is het zo ver gekomen? Continue reading “De gevaarlijke victorie van Hans Smolders” »

Geen stem op racisme betekent: geen stem op Hans Smolders

dinsdag 20 maart  2018

Een iets kortere versie van onderstaand artikel heb ik voor plaatsing aan het Brabant Dagblad opgestuurd. Daar heerste plaatsgebrek. Tijd en gelegenheid om er een ander kanaal voor te vinden, vond ik nu. Op de valreep dus in ieder geval hier geplaatst, in de uitgebreide versie, en met bronvermeldingen die in de BD-versie niet stonden. Wat worden we weer verwend.

Geen stem op racisme betekent: geen stem op Hans Smolders

Momenteel duiken er in het Tilburgs stadsbeeld posters op met de leus: “Geef racisme geen stem”. Het betreft een oproep met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van m0rgen, 21 maart (*): stemt u alstublieft niet op partijen die racistisch gedachtegoed uitdragen. Stemt u alstublieft in ieder geval niet op clubs als de PVV van Geert Wilders of op het Forum van Democratie van Thierry Baudet. In Tilburg doen die twee partijen echter niet mee. Dat is echter geen reden om bovenstaande oproep achterwege te laten. In Tilburg zijn we immers ‘gezegend’ met een plaatselijke variant van dit soort stemmingmakerij. In Tilburg hebben we Hans Smolders en diens LST, die een grote en gevaarlijke overwinning dreigen te boeken. Continue reading “Geen stem op racisme betekent: geen stem op Hans Smolders” »

Sint zonder Zwarte Piet: naar een kinderfeest voor iedereen – opiniestuk BD

donderdag 30 november 2017

Vorige week schreef ik in overleg met medestanders een stuk voor de opiniepagina van het Brabants Dagblad (BD). Daar is het gisteren verschenen, op pagina 11. Het is online te lezen op de website van het BD (1).  En nu ook hieronder.

Sint zonder Zwarte Piet: naar een kinderfeest voor iedereen

Ook bij de Sinterklaasintocht in Tilburg waren veel Zwarte Pieten aanwezig, zoals ‘de traditie’ – bedacht door een schoolboekenschrijver in de negentiende eeuw – dat eist. Hoelijk was dit voor het laatst. De argumenten die mensen er al jaren toe brengen om tegen de Zwarte Piet-figuur te protesteren, gelden immers niet alleen in Rotterdam of Dokkum. Ze gelden ook in het Brabantse land. Het wordt tijd dat ook in Tilburg de Sinterklaasviering van haar racistische elementen wordt ontdaan. Pas dan wordt het een feest voor álle kinderen. Continue reading “Sint zonder Zwarte Piet: naar een kinderfeest voor iedereen – opiniestuk BD” »

Staat, recht en legitimiteit

woensdag 25 oktober 2017

Onderstaand stuk schreef ik voor het blad Buiten de Orde, waar het alweer geruime tijd geleden is afgedrukt.

Staat, recht en legitimiteit
Over de onzin van wetten, over de zin van een klachtenprocedure

De staatsmacht is een vijandige macht. Het rechtssysteem is een uitdrukking en bevesiging van die vijandige macht. De staat is ingericht als stelsel om grote aantallen mensen te onderwerpen aan kleine groepen machthebbers. Die onderwerping dient die machthebbers: zo kunnen ze ons dwingen voor ze te werken, zo kunnen ze ongestoord van hun macht en voorrechten genieten. De staat is dus een dwangapparaat, een instelling die op een bepaald grondgebied, afgesloten door staatsgrenzen, dwang uit oefent jegens al degenen die binnen dat grondgebied wonen.

Die dwang behelst onderdrukking, en is daarmee een inbreuk op onze vrijheid, onze autonomie. Dat alleen al maakt srtaten verwerpelijke insituties vor een ieder die de eigen vrijheid nastreeft en vanuit de eigen autonomie wil leven en handelen. Door ons onze vrijheid af te pakken en te onderwerpen, facliteert ze tegelijk onze uitbuiting. ‘Zij’, de machthebbers, hanteren de staatsmacht om ons voor hen – of voor mensen wiens voorrechten de staat verdedigt – te laten werken en de meeropbrengst achterover te drukken. De staat is niet alleen een onderdrukker, ze is tegelijk – direct of indirect – dus ook een dief, een gewapende roversbende. Continue reading “Staat, recht en legitimiteit” »

Leuke, levendige 1 Mei-viering in Tilburg

dinsdag 2 mei 2017

In Tilburg nam ik afgelopen dag deel aan een leuke, levendige, nu en dan zinderende 1 Mei-viering. Eerst een luid klinkende demonstratieve optocht die op een gegeven moment prachtig aan het voorgeschreven opad ontsnapte. Vervolgens soep. Daarop aansluitend een leerzame en weer bijzonder grappige 1 Mei-lezing van inmiddels vaste gast Dennis Bos. Volgend jaar weer, en volgend jaar weer meer. Continue reading “Leuke, levendige 1 Mei-viering in Tilburg” »

Fijne poëzie-avond met Joke Kaviaar

vrijdag 13 januari 2017

Donderdagavond 12 januari beleefden we in Tilburg een dichtavond met Joke Kaviaar. Autonomen Brabant, waar ik medeplichtig aan ben, had de avond op touw gezet. Daan Taks leverde een poëtische bijdrage. Martin Beversluis, ook uitgenodigd, was helaas wegens ziekte verhinderd. Ik mocht Joke bij enkele teksten ondersteunen met stem en gitaar. Tussen de vijftien en twintig mensen maakten de avond mee. Raakveld leverde de broodnodige gastvrijheid en technische ondersteuning. Het was een mooie, fijne avond. Continue reading “Fijne poëzie-avond met Joke Kaviaar” »

‘Geen kind aan de kant!’ Indringende presentatie

zondag 8 mei 2016

Een kleine groep mensen – vijf belangstellenden, ondergetekende en de spreekster – was afgelopen zonnige zondagmiddag naar Raakveld in Tilburg gekomen voor een presentatie van de campagne ‘Geen kind aande kant!  die een reeks demonstraties in voorbereiding heeft bij zogeheten gezinslocaties. Dat zijn plekken waar de staat vluchtelingengezinnen met kinderen langdurig opsluit, doorgaans als aanloop naar uitzetting. Het gaat dan om mensen wiens aanvraag is afgewezen en die dus volgens de Staat der Nederlanden dienen te vertekken, terug naar het land van waaruit ze de wijk hebben genomen. Continue reading “‘Geen kind aan de kant!’ Indringende presentatie” »

Waarom ‘Geen kind aan de kant!’ ook jouw steun verdient

Gelukkig! De deportatiemachine in Nederland hapert. Het lukt de Dienst Terugkeer & Vertrekt nogal eens niet om vluchtelingen die in de asielprocedure zijn afgewezen, ook werkelijk het land uit te werken. De Volkskrant: “Bijna veertig procent van het aantal geplande uitzettingen van uitgeprocedeerde vluchtelingen gaat op het laatste moment niet door.”  Dat percentage neemt toe. “In 2013 ging het om zo ’n dertig procent van de geplande uitzettingen.” Nog maar zestig procent te gaan, en alle uitzettingen mislukken. Zoals het hoort. Aan de slag dus. Continue reading “Waarom ‘Geen kind aan de kant!’ ook jouw steun verdient” »

1 Mei-viering Tilburg: sfeer, kracht en groei

maandag 2 mei 2016

Voor het vierde achtereenvolgende jaar is de Eerste Mei in Tilburg zowel op straat als binnenshuis gevierd. We hadden een demonstratieve optocht, gevolgd door een manifestatie met sprekers, muziek en lekker eten, op poten gezet onder het motto “Vier de Solidariteit” . Vervolgens was er ook nog een 1 Mei-lezing van Dennis Bos over anti-orangisme.  Alle activiteiten waren geslaagd, en vooral op was ebovendien en stijgend deelnemersaantal ten opzichte van eerdere jaren te zien. De sfeer was uitstekend, strijdbaar levendig en ook nog eens erg gezellig. Continue reading “1 Mei-viering Tilburg: sfeer, kracht en groei” »