Notities over Trotski en trotskisme (1): permanente revolutie

maandag 12 augustus 2013 Het trotskisme is van de diverse stromingen in het marxisme degene die zich na de val van de Berlijnse Muur en de daardoor gesymboliseerde ondergang van het gevestigde ‘Communisme’ relatief goed staande heeft gehouden. Anarchisten geven er nogal op af, en met reden: veel van wat tot de officiële communistische ellende […]

On the edges of Trotskyism – some of the ones who left the SWP

Friday, 12 July, 2013 This piece was originally written for Libcom, where you can also read it. Some notes on the IS Network, formed by ex-members of the SWP, and on the ideas of Richard Seymour, one of them. The SWP crisis is one symptom of Trotskyism on the edge. The crisis produces lots of […]

Links, rechts en het anarchisme

vrijdag 7 juni 2013 Politieke strijd verloopt volgens een zeer wijd verbreid idee tussen links en rechts. Binnen die polariteit worden de maatschappelijke tegenstellingen benoemd en uitgevochten. Waar past in deze polariteit het anarchisme? Is het een linkse srttroming, uiterst links? Of onttrekt het zich aan die polariteit en is het beter als ‘post-links’ aan […]

Over anarchisme, Leninisme en een dubbele Grote Verwijning

vrijdag 19 april 2013 “Leninisme in de 21ste eeuw”,  het artikel van Maina van der Zwan waar ik eerder aandacht aan heb besteed, bevat gelukkig nog iets meer dan een poging om Lenin, diens partij en hun politieke praktijk vrij te pleiten van verantwoordelijkheid voor Stalin als zijn opvolger en de misdadigheid van diens regime. […]

SWP crisis: some analysis, some thoughts

Wednesday, 13 March, 2013 Written for Libcom.org, where it can be read as well. The SWP, British Trotskyist organisation, is in deep crisis after rape accusations and faction fights have ended in the leadership reimposing some ‘order’ , and oppositionists leaving the party in droves. Some analysis, and some ideas on what attitude anti-authoritarians might […]

SWP-crisis: ratten besturen het zinkende schip

dinsdag 12 maart 2013 De Socialist Workers Party (SWP), een trotskistische organisatie in Groot-Brittannië, raakt in hoog tempo in vrije val. De interne crisis die de partij al sinds januari uiteenscheurt, heeft inmiddels het stadium van opzegging van lidmaatschap  van hele groepen tegelijk bereikt. Mensen die vertrekken doen dat met hele goede reden. Ze vinden […]

Over de zogenaamde noodzaak van een revolutionaire partij (1): Hongarije 1956

zaterdag 9 maart 2013 Leninistische politiek is gekenmerkt door een helder, maar foutief, standpunt over het soort van organisatie dat we nodig hebbenvoor een succesvolle, bevrijdende revolutie. Dat standpunt vat ik als volgt samen: Een revolutionaire partij, waarin de meest strijdbare arbeiders en hun intellectuele bondgenoten, met het meest consistente klassenbewustzijn en de ervaring in […]

De crisis in de SWP en de Internationale Socialisten (IS): waarom die stilte?

maandag 4 februari 2013 Het was intussen allang ondenkbaar dat de SWP-crisis – ontstaan na een beschuldiging van verkrachting binnen deze Britse trotskistische groepering, en pogingen van de partijleidfing om kritiek op de afhandeling ervan zo ongeveer de mond te snoeren – tot die partij beperkt blijft. Sterker: de crisis is allang de grenzen overgestoken.Wanneer […]