Niks doodsbedreiging. Hou die rug eens recht.

zondag 24 maart 2019

Zo, rechts heeft weer iets om over te janken. En wat doorgaat voor links jankt in te veel gevallen op afstand mee. Het betreft de leus van één demonstrant op een antiracisme-demonstratie waarover momenteel de hele meute, van treitervlog Up! tot en met burgemeester Halsema, schande spreekt, een gejoel en gehuil dat eindeloos versterkt wordt door de Nationale Megafoon oftewel de NOS.(1). Waar ging het om?

Gisterden demonstreerden we tegen racisme, fascisme, tegen Baudet en diens FvD. We waren met meerdere duizenden, mogelijk ruim tienduizend mensen. Eén demonstrant riep – preciezer gezegd, zong – het volgende: “Als je Thierry dood wil schieten, zeg dan paf”. Nu.nl omschrijft dat als “doodsbedreiging aan het adres van Baudet”.(2) Is dat niet een héél klein beetje enorm overdreven? Waar is dan die oproep tot moord die kennelijk niet alleen de Nu-redactie er in ziet? Laten we het zinnetje eens ontcijferen, want begrijpend lezen en luisteren is kennelijk in brede kring een beetje een in onbruik geraakte vaardigheid. Die bezuinigingen op onderwijs hebben er duidelijk in gehakt.

“Als je Thierry dood wil schieten…”, dat is geen oproep maar eerder een soort voorwaarde: áls. De demonstrant zong niet dát ze Thierry dood wil schieten, de demonstrant vraagt: áls je dat zou willen. Natuurlijk kun je hier, als je dat wil, een verlangen in lezen dát iemand dat zou doen. Maar hópen dat iets gebeurt is niet hetzelfde als óproepen dat iets wordt gedáán. Een doodswens naar iemand uitspreken – ‘Ik wil dat X sterft!’ – is helemaal nog niet hetzelfde als een oproep doen om die iemand daadwerkelijk om te brengen – ‘Schiet X dood!’ Je kunt de leus agressief, haatdragend, stompzinnig, puberaal of weet ik wat noemen. Misschien ben ik het daar wel mee eens ook, en misschien ook wel niet. Het is niet ter zake. Wat ter zake is: dit was geen doodsbedreiging. En wie doet alsof het dat wel was, speelt rechts, ‘justitie’ en politie in de kaart.

Dat blijkt al helemaal uit het tweede stukje van de leus: “zeg dan paf!” Als – zo luidt dus de redenering in de leus – als je Thierry dus dood wil schieten, wat moet je dan doen? Een pistool pakken? Of een volautomatisch wapen? Nee. Je zegt dan gewoon het wordje “paf”. Dát is het advies. Je zou de leus zelfs kunnen interpreteren als een oproep om, áls je de aanvechting voelt om te gaan schieten, je dat juist níét te doen maar gewoon even “paf” te zeggen. Het lucht wellicht op. En het echte punt – afschuw etaleren jegens Baudet en zijn verfoeilijke fascistische opvattingen – is ermee gemaakt.

De context doet er ook toe: een zingende demonstrant tussen andere demonstranten. Dit was het uiten van woede, met een knipoog bovendien. De demonstrant zal wellicht gehoopt hebben dat tien of vijftien mensen eromheen inderdaad in spreekkoor “Paf!” zouden hebben geroepen als antwoord. Dat had de demonstrant de leus wellicht herhaald, zodat er nogmaals “Paf” werd geroepen. En dan zouden we in de lach zijn geschoten, of misschien ook niet, en vervolgens aan een andere leus zijn begonnen. Dát was de context. Maar mensen beantwoordden de leus niet eens. Het bleef bij het roepen/zingen ervan door deze demonstrant. Nee, van het lanceren van een moordcomplot was geen sprake, en linkse mensen die meegaan door van een ‘belachelijke doodsbedreiging’ te spreken, dragen bij hiermee aan rechtse stemmingmakerij. Nogmaals: dit was geen doodsbedreiging. Het kwam over als een combinatie van woede-uiting en leukdoenerij. Niemand hoeft het natuurlijk leuk te vinden. Maar het is niets om je zo enorm druk over te maken.

Ik vermoed dat zelfs het intussen in deze tot Kwestie opgeblazen zaak actief geworden Openbaar Ministerie vrij snel ook die conclusie zal trekken en zal constateren dat uit deze zaak niets te halen valt, en zeker geen ‘succesvolle’ strafvervolging. Mocht ik me daarin vergissen, en de demonstrant wordt wel aangeklaagd, dan horen we allemaal naast deze demonstrant te staan in solidariteit, ongeacht hoe smaakvol of smakeloos we de leus verder ook vinden. Want daar gaat het dus niet om. Niemand hoeft deze leus geslaagd te vinden verder. Maar niemand die de leus niet zelf heeft geroepen, is aansprakelijk voor het roepen ervan.

De noodzaak tot solidariteit wordt duidelijker als je het hele filmpje – te vinden via het NOS-stuk over de zaak (zie noot 1) – bekijkt. De vlogger is vanaf het begin af aan op zoek naar uitingen van demonstranten die als gewelddadig en hatelijk kunnen worden neergezet. De vlogger is helemala extatisch als dat vervolgens met de hierboven besproken leus dan eindelijk lukt, voor één demonstrant althans. En via die ene demonstrant wordt dan de hele demonstratie te kijk gezet.

Uit de reacties blijkt vervolgens welke kant dit op gaat. “Schandelijk dat dit soort clubs meeliepen”,(3) aldus Zihni Özdil, Kamerlid voor GroenLinks. Dat gaat lekker, he? Van een enkele demonstrant al naar “dit soort clubs”. Zelfs Geert Wilders is dan nog nauwkeuriger dan dat, en beperkt zich tot een oproep om “die gevaarlijke linkse gek van dat filmpje” aan te pakken met arrestatie en strafvervolging. Een kwalijke oproep, maar qua strekking minder rechts-framend jegens de demonstratie dan de uitspraak van Özdil.

Het is belangrijk hier de radicale rug recht te houden. Via de aanval op deze ene demonstrant en leus wordt de hele demonstratie aangevallen. Via het aanvallen van “die gevaarlijke linkse gek”, maar ook van “dit soort clubs”, maken politici hun favoriete onderscheid tussen ‘goede’ – lieve, aardige, altijd bloemetjes dragende en nooooooit gewelddadige – demonstranten enerzijds, en ‘slechte’ – gewelddadige, agressieve, ‘extremistische’ demonstranten anderzijds. En natuurlijk houdt de politiek en het gezag demonstratief van ‘goede’ demonstranten, en niet van ‘slechte’. Van die ‘goede’ demonstranten heeft ze aanzienlijk minder last, en als die zich nu ook nog eens omstandig en nadrukkelijk uitspreken tegen de ‘slechte’ demonstranten – door ‘afstand te nemen’, de favoriete sport van de Keurige Burger, je kent dat wel – dan doen die ‘goede’ demonstranten nog onbetaald politiewerk ook. Wat wil je nog meer?

Nee, dan ben ik liever een slechte demonstrant. Niet omdat ik genoemde leus het toppunt van tact en goede smaak vindt. Wel omdat ik denk dat zelfopgelegde keurigheid, en haastig ‘afstand nemen’als er ergens iets minder keurigs wordt geroepen, ons geen zak vooruit helpt. Die keurigheid speelt de repressie in de kaart. Censuur stop je niet door zelfcensuur.

En is het bijvoorbeeld niet tekenend dat de NOS aan een vreedzaam verlopen demonstratie van pakweg tienduizend antiracisten precies nul komma nul aandacht besteedde… totdat het omroep-oog viel op die ene demonstrant met een oproep tot, jawel, huiver en beef, het uitspreken van het woordje “paf”? Hier zou je een lesje in media-techniek af kunnen leiden: Als je aandacht wilt voor je demonstratie, gedraag je dan níet louter als ‘goede’ demonstranten. Doe je dat wel, dan word je maar al te vaak genegeerd. Beter dus wat schokkends doen en/of zeggen, dan vallen we tenminste op.

Maar ook dat is te kort door de bocht. Alsof het okay is allerlei wilde dingen te zeggen en te doen, louter om media-aandacht te krijgen. En alsof sóms – op 10 maart bij de Klimaatmars bijvoorbeeld – ook puur vreedzame acties niet toch media-aandacht kunnen krijgen. Maar vooral: alsof media-aandacht wel het hoofddoel van onze acties dient te zijn. Beter is: doen wat we nodig vinden, eventuele negatieve media-reactie incalculeren, op de koop toe nemen, maar er niet voor in onze schulp te kruipen. Want nu is die ene demonstrant doelwit van rechts, het gezag en van ruggengraatloos links, omdat die ‘te ver’ is gegaan. Morgen, als de grenzen van het ‘toelaatbare’ aan de hand van deze zaak weer verder zijn ingeperkt, als we ze daarin hun gang laten gaan… morgen zijn we allemaal aan de beurt.

Noten:

1 “Politie onderzoekt leus tegen baudet bij antiracismedemonstratie”, NOS, 24 maart 2019, https://nos.nl/artikel/2277396-politie-onderzoekt-leus-tegen-baudet-bij-anti-racismedemonstratie.html

2 “Politie en OM doen onderzoek naar doodsbedreigingen aan adres Baudet”, Nu.nl, 24 maart 2019, https://www.nu.nl/binnenland/5807313/politie-en-om-doen-onderzoek-naar-doodsbedreiging-aan-adres-baudet.html

3 als in noot 1.

Peter Storm

26 thoughts on “Niks doodsbedreiging. Hou die rug eens recht.

 1. 1 wat doorgaat voor links. Ja, links is een definitiekwestie. Ik ben ik, niet links/recht, gewoon alleen ik. Iedereen vind andere dingen ‘links’, dus dat woord betekend niets meer. Jij hecht heel veel waarde aan dat woord, maar dat heeft meer met gevoelsmatige zaken te maken.

  Je kan het zinnetje wel ontleden, maar iedereen weet, als je dat zegt, dan duikt de media daar maar al te graag op en geef je ze wat ze willen. Of je nou van de AFA, de PVDA, of wat dan ook bent. Pownews likt haar vinger hierbij af. Tuurlijk halen ze het eruit, tuurlijk gaat het het hele land door. Als je niet je zo gedraagt, kunnen ze er ook niets mee, kunnen ze ook geen negatieve publiciteit genereren

  Je kan het zinnetje wel helemaal taalkundig uitpluizen, om het alsnog te rechtvaardigen, maar iedereen weet waar dit over gaat. Nee, het is geen directe doodsbedreiging, taalkundig gezien, strikt rationeel gezien. Maar in de context van een demo, een context van Fortuyn, een context van de setting, de geschiedenis, betekend het natuurlijk wel zoiets…..En zo wordt het zéker ook ontleed.

  Als ik daar sta en ik schreeuw : schiet hem dood, ik wil hem dood schieten. Ja, dan mag men mij wel eventjes uit de demo zetten….Dat zou dan een logische reactie zijn. Maar niemand zegt iets, iedereen wilt erbij horen, iedereen wilt ‘echt links’ zijn. Want dat is ‘echt links’. Een beetje in het wilde weg schreeuwen, als een kind van dertien.

  Verder is niet ‘de hele AFA’ natuurlijk een foute club. Uiteraard doen zij ook dingen wél goed en uiteraard zijn niet al die mensen agressief en/of dom. En natuurlijk wilt GL meteen afstand nemen, om de eigen reputatie te redden.

  Maar je moet gewoon letten op wat je zegt en schreeuwt, als een speenvarken. Dat geld voor mij ook. Als ik bij een demo loop en ik loop met een zwart/rode vlag en ik loop over schieten en bommen en granaten te kwijlen, dan maak ik anarchisme belachelijk. Zo’n figuur maakt antifascisme belachelijk en voert dus eigenlijk actie voor Baudet, onbewust.

  1. Ik ga de naieviteit niet uit de bovenstaande reactie pluizen. Evenmin als de verdraaiingen uit deze en eerdere reacties. En ook niet alle interne tegenspraken er in, en de insinuaties en beledigende kleinerende sneers. Het is te treurig, en te vermoeiend, en ik heb meer te doen.

 2. Ik vind het juist naief, om over pief/paf te schreeuwen.

  Pief paf, poef ! écht links, poef, paf !

  dat is niet triest ? Wat dan wel ?

  Noem dan wat je ‘naief’ vind ? Wat hebben je lezers hier aan ? Nayoko is naief, punt.

  Ook vind ik het naief te denken, dat punt 1 , een moord op Baudet
  het probleem zou oplossen. Het zou fascisme namelijk direct in het zadel zetten. De backlash zou in hun voordeel zijn, honderd procent.

  en punt 2 Dat je geen slechte publiciteit kan maken en daarmee the linkse zaak niet kan dwarsbomen. Dat kan natuurlijk gewoon wél. En binnen een landschap van media aandacht, een vergrootglas op je activiteit etc, is dat snel gedaan. Het is naief te denken, dat zoiets geen uiterst negatieve impact heeft, op links en dus op vele mensen. Groenlinks meneer is misschien niet ‘radicaal’ links ( wat dat ook mag zijn, these days ), maar hij weet gewoon dat dit schadelijk is, voor iedereen en Baudet ook niet tegen zit, dus totaal zinloos is. Over moord schreeuwen, is niet per se ‘heel radicaal’.

  Het gaat ook niet om ‘zelfcensuur’ en ik ben geen politie agent natuurlijk. Doe wat je wilt, wat mij betreft zeg je de hele dag ‘dood Baudet’, ik vraag alleen of je het misschien niet wilt doen, want redenen.

  Diep van binnen, weetje dat ik een punt heb. Maar je wilt graag onvoorwaardelijk solidair zijn, met je kameraden. Dit is een emotionele aangelegenheid, niet een rationele

  En geloof mij m aar, vele ‘AFA’ mensen, denken er stiekem hetzelfde over, als ik, maar zijn bang om hun vrienden kwijt te raken.

  1. Naief is: denken dat als je wel voorzichtig bent en niks onverstandigs zegt, dat Pownews je dan nergens op kan pakken. Zo werkt het niet. Ze pakken je hoe dan ook, wat je ook zegt of doet. Je kunt het ze iets makkelijker maken of iets moeilijker, maar voorkomen kun je dat niet, zolang ze bestaan en sterk zijn. Belangrijker is dan ook de vraag hoe je je opstelt als ze met zo ń aanval komen. Geef je dan vooral een mededemonstrant de schuld vanwege ene leus? of stel je je, zij aan zij met die demonstrant, te weer tegen de aanval – die namelijk niet enkel op die demonstrant is gericht maar op ons allemaal?

   “Ook vind ik het naief te denken, dat punt 1 , een moord op Baudet het probleem zou oplossen. Het zou fascisme namelijk direct in het zadel zetten. De backlash zou in hun voordeel zijn, honderd procent”. Klopt. Maar nergens beweer ik dat een moord op Baudet iets oplost. Nergens pleit ik voor zo’n moord. Dat is helemaal de discussie niet. De discussie gaat over een lompe leus op een demonstratie, en de repressieve reactie daarop, niet over een moordoproep, en al helemaal niet over zo’n moord zelf. Niemand die mijn stukken leest kan in alle ernst beweren dat ik zo’n moord bepleit of zou toejuichen. Precies om de redenen die jij zegt: zoiets zou de vijand in de kaart spelen, en niet zo weinig ook. Daar zijn we het over eens, maar het is erg misleidend om te doen alsof we het daar niet over eens waren.

   Je hoeft mij niet te overtuigen dat zo’n moord schadelijk is voor onze kant. Dat weet ik namelijk al zeker 17 jaar. Ik was actief in 2002, als criticus van Fortuyn. Dat heb ik na de moord op hem geweten, in de vorm van dreigementen en in de vorm van een strafzaak tegen o.a. mij. Dat is allemaal met ene kwartiertje zoekmachine-gebruik te vinden. Niemand hoeft mij uit te leggen hoe de wraakreactie van rechts op zoiets er uit ziet, ik heb dat aan den lijve zelf ervaren. Hetgeen je gesneer in eerdere “bijdragen”- alsof ik maar wat roep, alsof ik de consequenties niet overzie, alsof ik lichtzinnig denk over de moord op zo’n fascist – ook zo uiterst beledigend maakt. I was around back then, and lived to tell the tale. You were not. En je hebt niet het recht om in het wilde weg maar wat in te vullen over hoe jij denkt dat ik daar over denk. Vergeet aub ook niet dat je te gast bent op mijn blog. En je misbruikt de gastvrijheid op deze manier.

   Natuurlijk kun je met slechte publiciteit de linkse zaak dwarsbomen. Precies daarom moeten we ook niet zo meehuilen als rechts vanwege een onhandige leus zoveel stampei maakt. De leus was niet handig. De echte schade komt echter van de reactie daarop. Voorzover de leus schadelijk was, maakt jouw en soortgelijke reactie de schade groter, niet kleiner. En niemand beweert dat over moord schreeuwen perse heel radicaal is. Dat is de kwestie helemaal niet. Je opmerkingen zijn even zovele slagen in de lucht. Je bedoelt ergens iets zinnigs, maar het komt er niet erg duidelijk uit.

   Het punt dat je hebt – die leus wat niet zo tactisch, een punt dat ik helemaal niet heb bestreden – gaat schuil achter groteske onverdrijving en beledigende formuleringen, en onderhuids gesneer waartegen geen rationeel verweer mogelijk is. Je sloopt mensen – niet alleen mij – op die manier. En ja, wie nu helpt de ‘goede’ tegen de ‘slechte’ demonstranten op te zetten in de zin die ik beschrijf, opereert als politieagent, als ordebewaker. Onbedoeld, ongetwijfeld. Gelukkig kan ook een onbedoelde politieagent kappen met het beschamende ‘werk’ dat hij of zij verricht.

   Verder spreek je jezelf keer op keer tegen. In de ene reactie zeg je wat links beter wel en niet kan doen. In de andere reactie zeg je dat links niks betekent. Hierboven heb je het over hoe slechte publiciteit “de linkse zaak kan dwarsbomen”- alsof er dus een linkse zaak is. In je eerdere reactie schreef je: “Ik ben niet links/rechts, gewoon alleen ik.” En: “dat woord betekend niets meer.” Maar als het woord niets meer betekent, dan is spreken over “de linkse zaak” verder zinloos.

   Verder sla je de plank mis waar je zegt dat ik “veel meer waarde hecht aan dat woord”. Ik gebruik het woord “links” zelden nog erg positief. Als ik mezelf omschrijf, of de stroming/ beweging waar ik deel van uitmaak, dan gebruik ik veel eerder woorden als anarchistisch, radicaal, autonoom, anti-autoritaire radicalen, anti-autoritaire revolutionairen, zoiets. Het zou je wellicht zijn opgevallen als je mijn stukken lás, in plaats van alleen snel scande om vervolgens in onbeheerste en weinig doordachte woede te ontsteken. En let maar eens op wat ik schrijf als ik het wil hebben over alles van pakweg GroenLinks tot en met anarchisten. Dan schrijf ik niet : “de linkse beweging”. Dan schrijf ik iets als “linkse en radicale stromingen”: twéé zaken naast elkaar, alleen verenigd tegenovcer rechts maar verder geen deel van één groot ‘links’. Nee, “links” is als woord voor mij niet half zo belangrijk als 1. het ooit was en 2. voor jou, kennelijk.

  2. Met je eens, Nayakosadashi. En Peter, sorry hoor, draai het eens om. Als iemand zoiets geschreeuwd zou hebben over Joke, wel of niet serieus gemeend, zou wat jou betreft de wereld te klein geweest zijn. En terecht. Dit gaat te ver en doet de zaak geen goed.

   1. Ik ontken niet dat het te ver gaat. Ik ontken niet dat het de zaak geen goed doet. Ik ontken dat dat de centrale discussie dient te zijn nu. En ik ontken dat het een doodsbedreiging of een moordoproep is. En ik ontken vooral dat het zoveel drukte waard is.

    Er is een complete hetze gaande, en degene die de leus zong is inmiddels gearresteerd. Vraag is nu niet: ‘was deze leus handig?”vraag is nu: ‘aan welke kant staan we? Die van de hetzers en van het OM en de politie? Of aan de kant van de demonstranten, inclusief de nu gearresteerde demonstrant? Nu de nadruk leggen op hoe erg die leus was (zelfs als je die leus op zichzelf afkeurt), is rechts en de politie helpen en een mededemonstrant een mes in de rug steken. Het zou toch mogelijk moeten zijn om kalm een leus af te keuren zonder degene die die leus roept af te vallen of in de steek te laten als die doelwit wordt van een rechtse, door vrijwel heel links kennelijk getolereerde of zelfs gesteunde, hetze. Die hetze richt zich niet tegen deze persoon alleen. Die hetze richt zich tegen ons allemaal, en zou door ons allemaal moeten worden teruggeslagen.

    En als iemand zoiets geschreeuwd zou hebben tegen Joke dan zou ik 1. wijzen op het verschil tussen Joke en Thierry, tussen fascistische haatzaaier enerzijds en antifascist anderzijds; 2. erg boos zijn, en dat tot uiting brengen; maar ook 3. evengoed tegen elke strafvervolging van zo iemand pleiten. En ook iemand die zoiets tegen Joke zou roepen, doet daarmee nog geen oproep tot moord.

 3. 1
  Tuurlijk maakt pownews je belachelijk. Dat doen ze altijd. Maar er is een verschil tussen hen weg duwen, of over moord roepen. Er is een verschil tussen een microfoontje afpakken en tot moord oproepen. Zoals ik eerder zij, dit is een geschenk voor hen. Mag ik dan niet kwaad zijn op zo’n demonstrant , ,die dat roept ? Omdat de demonstrant ‘aan de goede kant’ staat, moet ik onvoorwaardelijk achter hem/haar staan ? Kijk, ze kunnen je pakken en ze zullen je pakken, de pownews. Maar meestal is dat op kleine zaken. Mensen die aangebrand op hen reagren etc. Dat is logisch en geen verwijt. Dit is van een andere orde en maakt duidelijk dat de AFA persoon weining politiek besef heeft en daardoor weinig tactvol handeld en daarmee die demo in diskrediet brangt. Ik heb geen contract met de AFA en dat men zichzelf als ‘de bestrijders van fascisme’ bestempelt, maakt niet dat ik onvoorwaardelijk voor hen door het vuur ga. Dát zou pas naief zijn.

  Een AFA persoon maakt een grote fout. Dat is gewoon de realiteit hier. Dat maakt het geen verkeerd of ‘slecht’ mens, maar het is gewoon zo. Nu moet het geblust worden, tenzij je Thierry wilt helpen.

  Dan de term links. Ja, links betekend voor mij iets anders, dan voor jou. En voor Piet betekend het iets anders dan voor Klaas. Ik moet mijzelf dus ook afleren, om over ‘links’ in general te spreken. Dat deed ik later en was inderdaad a slip of the tongue

  Laat ik het dan zo zeggen. De persoon helpt rechts enorm, de persoon maakt die demo belachelijk en maakt het mogelijk om het te framen, voor Pownews. Een cadeautje voor pownews en de FVD.

  Verder mijn ‘sneren’. Zo ben ik gewoon. Niet de aardigste persoon van Nederland. Maar ook geen slecht mens ofzo.

  Als ik afstand neem van deze AFA persoon, dan doe ik dat indirect voor mijn eigen welzijn. Daarom moet ik dit doen.

  1. Nergens blijkt uit dat het hier een “AFA persoon” betreft. Ook de NOS of die treitervlogger roept dat niet. Je doet niet alleen met de criminalisering mee, je doet er ook nog een hoogst onverantwoordelijk eigen schepje boven op.

   En wat jij “de realiteit hier” en “een grote fout” noemt, is jouw mening, niets meer dan dat. Er ana hoe voegen “het is gewoon zo” maakt iets nog niet tot feit. En nogmaals, er is hier niet tot moord opgeroepen. Je herhaalt dat rechtse frame eindeloos, en daarmee help je rechts. Ert is opgeroepen tot het zeggen van “paf”. Niets meer.

   Ten slotte: “daarom moet ik dit doen”. Jij moet helemaal niets. Jij maakt een keus. Eentje die tegemoet komt aan wat reschts wil (die smúllen van distantiëringen, die vinden het prachtig), een keus waarmee je dus aan je eigen onveiligheid bijdraagt overigens. Rechts wordt sterker, mede door zo voor ze te buigen, en dat rechtse gevaar bedreigt ook jou. Met jouw opstelling schiet je ook in eigen voet. Ik ben solidair met deze demonstrant, niet vanuit emotie maar omdat ik snap dat ze via deze demonstrant de hele beweging aanvallen. Door voor deze demonstrant op te komen, kom ik ook voor mezelf op. En zelfs voor jou, geloof het of niet. Kwestie van je verstand gebruiken, en je niet door de opgestookte emotie en paniek laten meeslepen.

 4. Wat je dus eigenlijk zegt :

  Ga tegen je gevoel in. Persoon roept iets doms, iets dat tactloos is. Ik voel woede, irritatie

  En dan moet ik dat maar wegstoppen, voor ‘de zaak’ ( wat een spook is, btw )

  Maar ik ben expressionist hé. Wat ik voel, dat uit ik. Ook als drommen mensen dat ergerlijk vinden. Wat ik denk, dat zeg ik.

  Dan moet ik dus maar mijn eigen, directe innerlijke gevoel uitzetten en voor de demonstranten kiezen ?

  Dan zou ik veel van mijzelf verliezen

  Dit wekt woede op, hier sta ik niet achter, maar ik sta er maar wel achter, anders wint rechts ( wat niet eens te bewijzen valt btw )

  Zou ik zo handelen, dan zou ik mijzelf opvreten vanbinnen

  Zo ben ik niet opgevoed, dat ligt niet in mijn aard. Vroeger al, spijbelde ik van school, deed ik niet wat ik moest doen, spuugde werkgevers in het gezicht ( bij wijzen van ). Een demonstratie comité, of wat dan ook, gaat mij dus niet zeggen van : zo moet jij je uiten, zo moet jij doen. Een soort discipline, dieik niet vind passen bij een verdere anarchistische levensopvatting

  Daarnaast. Het is juist een raar beeld naar buiten toe, als iedereen in die demo, achter overduidelijk tactloze uitspraken staat. Doordat sommige mensen afstand nemen, ziet de buitenwereld, dat het geen homogene massa is, van niet zelf nadenkende schapen.

  Ik heb verder niets tegen deze demo zélf. Misschien heeft deze blonde persoon, die dit riep, wel honderd goede dingen gedaan en doet deze persoon van alles wél goed. Maar dit is gewoon een slippertje. Waarom kan dat niet toegeven worden ? Waarom kunnen ‘wij’ geen fouten maken. Ik maak en maakte ook fouten. Dat toegeven, speelt rechts in de kaart ? Nee, dat ontkennen maakt juist zwak.

  1. Nee, dat is niet wat ik “eigenlijk”zeg. Dat is wat jij er van maakt en is verder voor jouw rekening. Maar ik wijs er nogmaals op dat mijn interpretatie van solidariteit de ene keer te emotioneel is naar jouw smaak, de andere keer juist te rationeel. Rare boel.

   Verder is er naar buiten toe helemaal geen beeld alsof iedereen op die demo achter die ene tactloze uitspraak ( die de meeste demonstranten slechts via de media achteraf zullen hebben meegekregen…) staat. Er was naar buiten toe, wat de NOS betreft, HELEMAAL GEEN BEELD (totdat ze dat filmpje in handen kregen; toen konden ze scoren). En hey, als tienduizend mensen een optocht houden, en één iemand roept iets, niemand neemt dat over, en het hele íncident’ duurt tien minuten, op een demo die drie uur duurt… is het dan niet ene KLEIN beetje overdreven om te doen alsof iedereen die geen ‘afstand nam’- het door jou gepraktiseerde gezagsgetrouwe ritueel van de brave burger – het er ‘dus’ mee eens was? Er zal op die demo wel meer geroepen zijn dat minder handig was, of waarvan keurige mensen vinden dat het niet nkan. Dat gebeurt bij elke demo, dat is de spontaniteit van ene boze menigte. Kijk maar eens op mn blog bij de leuzes van de klimaatdemo. Daar werd geroepen om guillotine, en om het tegen de muur zetten van een compleet kabinet. Niemand die daar op aansloeg, jij ook niet. Gelukkig maar. Het enige verschil was dat er nu een videotrol bovenop wist te springen.

   Over dat rare ‘afstand nemen’. Op de demo liep iemand met een PvdA-bord. Ik heb daar geen ‘afstand van genomen’, terwijl ik de PvdA echt heel wat verfoeilijker vindt dat de demonstant van die onhandige leus. De PvdA heeft massamoord op haar geweten, van 1946 tot nu, dat is heel wat ernstiger dan een tot oordoproep”opgeklopte melig-agressieve leus. En die ene PvdA-bordendrager (m/v) heeft van dat morddadige PvdA-verleden geen “afstand van genomen”…

   Het is een versplinterend, kwaadaardig ritueel, dat “afstand nemen”. Ik ben namelijk helemaal niet verantwoordelijk voor alles en iedereen op zo ’n demonstratie. Dat ik geen “afstand neem” is dus niet hetzelfde als dat ik er mee eens ben. Ik kan het met iemand oneens mee zijn, zonder dat ik daar demonstratief’afstand van neem” en iemand daarmeer voor de hyena’s gooi. Afstand nemen slaat pas ergens op als iemand iets doet namens mij, waar ik niet achter sta. Deze demonstrant sprak namens zichzelf, niet namens mij. Afstand nemen is niet ana de orde. De keus was wel of niet meeroepen. Ik heb die leus niet meegeroepen, zoals ik wel vaker niet meeroep met een leus.

   Je zegt tenslotte: “maar dit was gewoon een slippertje”. Als je dat meteen zo gezegd had, was er geen discussie geweest, want in die omschrijving kan ik me wel vinden. Want een slippertje is geen enorm drama dus, geen gigantisch vergrijp, helemaal niet iets om panisch over te gana mailen alsof we nu alemaal gevaar lopen. Gewoon een slippertje, een onhandigheidje. Overkomt ons allemaal, nothing to get excited about.

   Zullen we het nu weer over iets belangrijkers hebben, in plaats van een mini-gebeurtenis eindeloos te blijven uitvergroten?

 5. Ja, in grote lijnen heb je gelijk. Als er drie uur een demo is, vol ‘normaal’ gedrag, zonder geweld, met tienduizenden mensen, dan wordt dat niet, of slecht gedocumenteerd

  Zegt iemand iets stoms, dan vergroten ze dat uit. Ja, want dan hebben ze weer sensatie om te oogsten en zo’n bedrijf leeft bij de gratie van sensatie.

  Daar kunnen jij en ik en die persoon met het blonde haar niets aan doen.

  Afstand zou ik zelf genomen hebben, niet omdat ik het nou zo ‘heel erg’ vind, wat die blonde persoon zei, maar omdat ik tactisch nadenk. Daarmee neutraliseer je ‘het schandaal’

  En ja, PVDA is op een verdekte, gemaskeerde manier, veel erger, dan een persoon die iets stoms zegt. Uiteraard. Een PVDA zou zoiets alleen nooit roepen. Waarom niet, omdat ze sluw zijn. Of is het slim ?

  Kijk, die GL man denkt misschien stiekem ook wel : schiet die Baudet ! Toch neemt hij er officieel afstand van, want tactiek. En in zijn hoofd kan je niet kijken. Hypocriet, of slim ? De politiek is nou eenmaal een vies spel, waar we allemaal een gespleten tong hebben, om onze eigen belangen te behartigen

  Ik heb overigens niet kritiek op álles van jou en ik heb ook geen kritiek op álles van de radicaal linkse vleugel ( wat dat ook mag zijn ). Maar kritiek kunnen zij wel verwachten van mij. Niet om hen pijn te doen, maar juist het geheel sterker te maken. Ik heb kritiek op de blonde persoon, niet om die persoon kapot te maken, maar om zo’n demo te beschermen en de media niets te geven om mee te slaan.

  We weten dat de media niet in je voordeel werkt en op zoek is naar ‘schandalen’. Laten we ze die dan niet geven. Hoe moeilijk is het ? Schreeuw gewoon : fuck Baudet, Fuck FVD. Weg met Thierry, nee tegen Thierry. Maar hou dat schieten even voor jezelf, in je eigen hoofd. Dat hoeven ze allemaal neit te weten

  1. Met afstand nemen neutraliseer je helemaal geen schandaal. Je erkent er juist mee dat er een schandaal is, dat degenen die schandaal trappen ertgens gelijk hebben. Je erkent er de rechtmatigheid van de rechtse trollerij mee.

   Er is geen schandaal qua leus. Er is alleen een grote demo, met een enkeling die iets onhandigs riep. Het schandaal is de hetze, niet die leus. En je kunt wel zeggen: Hoe moelijk is het? Maar er hoeft maar één onnadenkend of oververhit persoon te zijn, en dan heb je dit. De kans dat tienduizend mensen demonstreren zónder dat er zo ń iemand mee doet is nul komma nul. Jij roept zoiets niet, ik roep zoiets niet, 9970 mensen ook niet. Er is geen garantie, er is niets zinnigs dat je kunt doen om dit te vorkomen. Hoe moeilijk is het om zoiets te vorkomen? Het is niet moeilijk, het is onmogelijk, tenzij je de demonstratie helemaal regisseert, en van te vroen afspreekt wie wat wanneer roept, en ook afspreekt dat niemand iets anders mag roepen dan de voorgeschreven leuzen. Zo demonstreren stalinisten, niet wij. Honderd keer liever onze vrijheid, inclusief de kans op onhandige uitlatingen!

   Er is dus niets dat je kunt doen om zoiets te voorkomen. Er is wel iets zinnigs te doen aan de hetze: NIET in meegaan, GEEN afstand nemen – terwijl je best kunt laten blijken dat je die leus niet OK vond. Kritiek leveren kan namelijk ook zonder afstand te nemen. Bij jou lijkt dat onmogelijk, het is OF afdstand nemen, OF goedkeuren. Maar dat zijn maar twee van de meerdere opties.

  2. En die GroenLinkser neemt afstand vanwege strategie, niet enkel tactiek. Die weet dat zijn partij ooit wil regeren. En die weet dat FvD wel eens zou kunnen regeren ook. Die wil zich gewoon carrière-gericht indekken. Hem gaat het om zijn hachje en zijn baantje. Opportunistische lafbekkerij is dat. Honderd keer liever die boze demonstrant!

 6. Je weet niet precies waarom hij afstand neemt. Je kan niet in zijn hoofd kijken. Misschien vind hij het écht een stomme uitspraak.

  Strategie, tactiek, komt op hetzelfde neer

  Is opportunisme altijd fout ? Ik denk het niet. Je wilt wat bereiken, politiek gezien. Dus handel je opportunistisch, bij vlagen. Het is een cynisch spel, niet een ridderlijke strijd, tegen het kwaad, zoals in ‘the lord of the rings’

  1. Ja, hij wil wat bereiken: politiek parlementaire macht. Daar offert hij principes aan op, as usual. Daarvoor hoef ik niet in zijn hoofd te kijken.

   Overigens is tactiek iets anders dan strategie. De keus tussen verkiezingen en directe actie is strategie. De keus binnen een directe-actie strategie (blokkeren we de boel? of gaan we ook echt rellen?), dat is een kwestie van tactiek. Met jou heb ik allerlei tactische meningsverschillen. Tussen die GL-er en mij ligt ene strategische afgrond van verschil. generaals die het verschil tussen strategie en tactiek niet kenne, komen in een oorlog niet ver.

 7. Het kan toch ook allebei

  én hij vind het een stomme uitspraak ( wat vele mensen vinden ) én hij denkt aan zijn loopbaan. Een loopbaan waarvan hij verwacht dat het iets zal veranderen. Terwijl het een doodlopende weg is natuurlijk

  Nee, daarom ben ik ook geen generaal hehehe

  Ja, generaal van mijn eigen eenmansleger, bestaan uit alleen mijzelf

 8. Er stond op het bord van genoemde demonstrant niet ‘dood’ maar ‘deaud’, een zogenaamde grap van rechts. Pief, paf, poef:)

 9. Volgende keer dat iemand zoiets doms zegt, krijgt deze een boete van mij

  Envelop in de brievenbus etc.

  30 euro boete, naar het nayakosadashi fonds, te Europa

  Ik vernam dat de dame in kwestie, de paf dame, nog maar twintig was. Dan
  kan ik het wat meer vergeven hé. Jonge dames en heren, schieten weleens uit de bocht

  Kermen over revoluties, die ze niet aan zouden kunnen

  Als je wijs en oud ben, als ik. (Die oude eik, op het dorpsplein )zie je alles helder.

  x

 10. Zij had bijvoorbeeld ook kunnen scanderen: ”communisme, dat ben ik ”. Want dan had zij dezelfde boze reacties uit weten te lokken.

 11. communisme dat ben ik ?

  Ik denk het niet hoor. Rechts is altijd boos en verontwaardigt, over alles dat stout links doet.

  Je kan in princiepen heel veel maken. Kleine ‘schandaaltjes’ kunnen ze eruit halen. Ja, bij de code rood actie, werd een pownews camera man geduwd en geschopt. Goed, maar dat is geen landelijk ‘schandaal’. Ze persen er wel vele tranen voor. Zo ga je niet met elkaar om, hoor je ze eindeloos door emmeren. Ja, goed, niemand vraagt aan pownews, of ze daar komen, om mensen ‘interessante vragen’ te stellen. Als ik een linkse omroep ben en ik ga naar een rechtse manifestatie, om mensen op de film te krijgen, dan zou ik ook niet verbaast zijn, als men mij een paar tikken geeft. Niet leuk, maar politiek is niet leuk. Moet je maar geen journalist van rechts worden en dan brandhaarden opzoeken.

  Dit paf ding, ligt alleen heel anders. De kogel kwam van links, heb je ze lang horen zeggen. Laat die kogel nou maar zitten, ditmaal. Niets geen kogels. Na iedere kogel, komt er een rechtsere incarnatie, lijkt wel. Een moord op Thierry en hij zou vervangen worden door een fascistische militie, binnen vier dagen. Straatgevechten zouden ontstaan etc.

  Hoe dan wel FVD aanpakken. Daarover ga ik nog nadenken en schrijven. U verheugt zich nu al.

  1. Wederom: niemand pleit voor kogels, voor moord. Er is verbaal opgeroepen tot het zeggen van het woordje “Paf”. Dat is alles. Uitleggen dat moord geen goed idee is, is dus gewoon offtopic, onnodig. Wie nu nog doorgaat te praten alsof er via die leus voor het afschieten van kogels is gepleit, is de boel bewust aan het derailen.

 12. bewust aan het derailen ? Dat klinkt wel heel heftig

  Welke ‘boel’ ? ‘de boel’ ?

  Als ik weet wat ‘de boel’ is, dan weet ik of ik het moet derailen.

  Als je hem dood wilt schieten, zeg je paf. Als dan iedereen paf zegt, dan geven heel veel mensen aan, dat ze hem wel dood willen schieten.

  Aangeven dat je een politicus wel dood zou willen schieten

  Nee, het is niet hetzelfe als : ik schiet je dood

  Maar het is tachtig procent hetzelfde, negenentachtig procent.

  De rug recht houden, klint zo enorm streng. Heel militant. Hou de rug recht,
  zou een commadant kunnen roepen, in het leger ofzo

  Ik hou helemaal niets recht. Ik ben zo krom als een banaan

  hehehehehe

  Zij maakt een foutje, niet ik. Als iets niet honderd procent betekend : ik schiet je dood, dan heb je ook nog zoiets als context, interpretatie. Wij redeneren niet als computers. Als ik met mijn gezicht heel dichtbij je kom staan, vlak voor je gezicht, in personal space en ik zeg : ik vind jou heel aardig. Dan is het alsnog bedreigend.

  1. Je derailt wat een discussie over een leus is, als je er een discussie over de consequenties van een – niet ana de orde zijnde – moord van maakt. En de context van de uitspraak zou langzamerhand helder moeten zijn: een demonstrant die roept naar mededemonstranten, geen van hen voorzien van een geweer. NIks bedreiging, niks oproep tot moord. Zij maakt volgens jou een foutje, maar je praat er over alsof ze een ernstige misdaad begaat. Dat IS fout. Doe dat ergens anders, niet hier. Einde discussie.

 13. Ik snap er niks van, met dit woord “paf” heb ik vroeger al zo veel mensen “gedood”, tjonge jonge ee……
  Dan die Rutte met zijn uitgestreken snoet, geld jatten via het millieu, oohohoh…..

  Danny_C

Comments are closed.