Vier punten over een prachtige demonstratie

zaterdag 23 maart 2019

Jazeker, afgelopen zaterdagmiddag demonstreerden ettelijke duizenden mensen met grote felheid tegen racisme, fascisme en dus tegen het Forum voor Democratie. In gevestigde media vind je er weliswaar buitengewoon weinig van terug. Reden temeer voor een verslagje, althans voor enkele van mijn indrukken als mededemonstrant. Opvallend waren een viertal zaken, drie positief, een vierde aanzienlijk minder.

1. De omvang. Het betreft hier een jaarlijkse antiracisme-demonstratie rond 21 maart, een datum door de VN is uitgeroepen als dag tegen racisme. De laatste jaren hield de opkomst niet echt over. Met duizend of vijftienhonderd mensen was het veelal wel bekeken. Dit jaar waren het er beslist meer dan vorig jaar. Veel meer. En dat zwijg je dus lekker dood, nietwaar, NOS? Op jullie website staat níéts over deze demonstratie.

De demonstranten verzamelden zich op de Dam die op een gegeven moment redelijk vol stond. De stoet ging over het Rokin, langs de Munt, en over de Vijzelstraat, vervolgens niet rechtsaf richting het Museumplein zoals ik had verwacht maar linksaf om uiteindelijk op het Jonas Daniël Meijerplein aan te komen. Daar, bij de Dokwerker, het monument voor de Februaristaking in 1941tegen jodenvervolging, werd de demonstratie afgesloten met sprekers en muziek.

Onderweg, op de Vijzelstraat, ga je af en toe eventjes omhoog om ene gracht over te steken. Dan kun je vooruit en achteruit kijken hoe groot de stoet is. Dat deed ik. Zowel naar voren als naar achteren kon ik geen eind aan de stoet zien. Dit was echt een demonstratie van aanzienlijke omvang. Ik denk dat het schokeffect dat de dramatische verkiezingsoverwinning van Forum voor Democratie teweeg heeft gebracht, flinke extra aantallen mensen naar de demonstratie heeft gebracht. Mensen die nu zoiets hadden van: nu kunnen we niet langer passief blijven, nu is het nodig dat we stelling nemen. Deze reactie is een goed teken.

2. De stemming was fel, boos, strijdvaardig. Het was een luidruchtige demonstratie, met voortdurend leuzen. Ik liep in het inmiddels bij deze demonstraties traditionele radicale blok, tussen mensen met vlaggen van Anti-Fascistische Actie AFA en met anarchistenvlaggen en ongetwijfeld geestverwante spandoeken (die ik niet goed heb bekeken, zodat ik niet kan vertelen wat er precies op stond…). Daar klonk “Racisme? Nee! Fascisme? Nee! FvD? Nee nee nee!”, en verder veel van dit type acties bekende leuzes tegen fascisme. Ook het “A-Anti-Anticapitalista!” was niet van de lucht, waarbij na de vierde keer door een handvol mensen “Overthrow the System, Revolution Anarchista!” er achteraan werd geroepen. Die toevoeging bestaat al jaren, maar meestal zijn het slechts enkelingen die dat invoegen in de leus. Nu waren het er beduidend meer.

Vaak weerklonk de leus “Say it Loud, Say it Clear! Refugees are Welcome Here!” Die werd ook als liedje gezongen. En op datzelfde melodietje deden we ook: “Any Time, Any Place, Punch a Nazi In His Face!” Opvallend vaak klonk: “Black lives Matter”, “Trans lives Matter”, “Queer lives Matter”, “Muslim lives Matter!”, waarbij de eerste twee worden – bijvorbeeld Black Lives’- door een enkeling werden geroepen waarna ene grotere groep ‘Matter!’ roept. Ik had dat in deze vorm nog niet meegemaakt. Goed.

En bij aankomst op het Jponas Daniël Meijerplein zong ene handvol mensen:

“If we end capitalism
It will al be so much better
We don need no racist assholes
tellin’us to save us

If we end capitalism
It wall al be so much better
We don’t need green neoliberals
sayon’please please vote for us”

Dat wordt dan gezongen, zo heb ik me laten vertellen, op een melodietje uit de soundtrack van een Robin Hood-film. Dat ga ik eens checken. Dank aan de kameraden die me hielpen om het te noteren. Er zijn vast meer coupletten denkbaar. Dit liedje mag best vaker klinken.

Opvallend aan deze strijdlustige sfeer: felle en radicale leuzen werden verspreid in grote delen van de demo aangeheven, dan weer een eind naar voren, dan weer meer achteron. Het was beslist niet zo dat het radicale blok dé plek was waar het luid toeging in een verder kalme demonstratie. De hele demonstratie was verre van kalm. Wederom: goed.

3. De menigte was heel divers. Dan heb ik het over leeftijd: veel jonge mensen, aanzienlijk aantallen mensen van mijn leeftijd en naar mijn inschatting nog wel ouder ook, en alles er tussen in. Dan heb ik het over gender en sekse, ik denk dat de vrouw-man-verhouding ongeveer in balans was. Maar dan heb ik het vooral ook over huidskleur en etnische achtergrond. Ik zag meer zwarte mensen dan ik in voorgaande jaren bij dit type demonstraties zag. Het diverse karakter van de menigte was, net als de strijdlust en de omvang van die menigte, een pluspunt, een teken van kracht.

Vaak zijn dit soort demonstraties wel mensen met een migratie-achtergrond mee, en dat was nu ook het geval. Maar daaronder waren deze keer relatief veel mensen van Afro-Caribische herkomst, en dat is vaak niet het geval. Aan racisme tegen specifiek mensen van die afkomst werd trouwens ook op het podium expliciet aandacht besteed. De spreekster die op mij indruk maakte was Gilly Emanuels, de winkelierster die door racisten zeer ernstig is getreiterd, om vervolgens voor geweldpleging voor de rechter te worden gedaagd – geweldpleging die zij tegen die gewelddadige racisten zou hebben bedreven!(1) Het hele proces was de boel op zijn kop. Goed dat juist zij een prominente plek in het programma kreeg.

De politieke samenstelling was ook divers. Veel mensen die niet met vlaggen of borden van een club liepen, vele mensen die buiten formele orgganisaties om demonstreerden, soms met eigengemaakt actiemateriaal. Een bordje met “Getverthierry” sprong er wat dat materiaal betreft, uit. Maar natuurlijk waren er ook mensen die wel organisatorisch en/of politiek herkenbaar waren. Het blok waarin ik liep, met haar anarchistische en antifascistische vlaggen en bijbehorende spandoeken. De Internationale Socialisten (IS) met hun borden en hun krant De Socialist met bijbehorende verkoopmensen. Een handvol mensen in GroenLinkse hesjes. Mensen van de SP-jongerengroep Rood. Ik zag ook enkele FNV-vlaggen, en daaromheen werd ook flink strijdlustig gescandeerd.

Opvallend was dat alles vaak lekker door elkaar liep, mensen met de IS-bordjes, zwart-rode anarchistenvlaggen – ik zag ook een zwart-paarse trouwens, een zwarte zonder steunkleur – en de mensen met de FNV-vlag. Zelf liep ik her en der rond, aan het begin en tegen het einde, om pamfletjes uit te delen: “Vrijheid voor Joke Kaviaar/ Freedom for Joke Kaviaar”. Een kameraad deed op de Dam het zelfde. De meeste mensen die ik er eentje aanbood namen er een aan. Een puntje voor de solidariteit.

4. De politie was opvallend en hinderlijk prominent aanwezig. Dat had deels te maken met de verwachting dat er nazi’s zouden opduiken, net als vorig jaar. Fascisten hadden aangekondigd dat ze zouden komen zieken (2). Politie houdt er niet van als antifascisten en nazi’s slaags raken… en beschermt dus vol overtuiging zulke nazi’s tegen ons. En ja hoor, op het Rokin stonden links aan de overkant van de gracht mensen met twee spandoeken, waarvan één meedeelde dat GroenLinks de sponsor was van antifascisten of zoiets. Dat mocht GroenLinks willen, haha. GroenLinksers mogen blij zijn dat ze niet worden weggekeken door radicale antifascisten, het idee dat die antifascisten het voetenwerk voor GroenLinks doen is hilarisch. Maar dat fascisten het zo stellen illustrteert hoe fascisten de héle linker- en radicale flank als vijand zien, niet alleen de militante antifascisten. Het illustreert de dreiging.

Natuurlijk makten wij met leuzen en gebaren duidelijk wat we van die fascisten vonden. Jennen: “’t Is stiiil aan de oooverkant!” Roepen: “1 2 3 4, we willen geen fascisten hier! 5 6 7 8 gooi die nazi’s in de gracht”. En flink wat politie, vooral waar een dwarsstraat de overkant van de gracht met de hoofdbaan van het Rokin verbond. Politie te paard ook, soms vrij dreigend vlakbij onze stoet. Herhaaldelijk zag ik ook groepjes stillen, agenten zonder uniform, van die creepy stoere types met verveeld-chagrijnige blik, lui waarvan je je haast zou afvragen of Holleeder ze aan de politie heeft uitgeleend.

Later in de stoet verdwenen de agenten te paard uit beeld, en zag ik geruime tijd geen uniformvolk meer. Maar rond het Jonas Daniël Meijerplein was er wel weer opvallend veel politie, waaronder een batterij politiebusjes. Bij vertrek richting station zag ik in ene zijstraatje van de Jodenbreestraat naar rechts nog meer politie. Onder de busjes her en der ook minstens een ME-voertuig. Dit is niet het patroon zoals we dat op dit soort demonstraties in Amsterdam gewend zijn: meestal houdt de politie zich daar redelijk op de achtergrond bij dit soort op zich redelijk reguliere demonstraties.

Natuurlijk: die nazi’s in de buurt verklaren die politie-inzet deels. Maar de politiemacht zag er toch vaak uit alsof niet wij tegen nazi’s bescherm moesten worden, maar dat vooral die de nazi’s, plus heel Amsterdam, tegen ons, tegen de antiracistische demonstranten dus, moest worden beschermd. Zo groeit Amsterdam toe naar Den Haag, waar dit soort taferelen de norm zijn, maar dan op steroïden.

Punt 4 is een minpunt van de dag, maar laat tegelijk zien dat de autoriteiten ons serieus nemen, in de zin dat ze ons kennelijk toch enigszins als bedreiging zien. Punten 1, 2 en 3 maken duidelijk dat we dat in zekere zin ook zijn. Want een omvangrijke, diverse menigte die één is in al haar verech scheidenheid, en die zindert van de antiracistische booshheid, zo’n menigte is ook voor een racistisch gezag inderdaad een potentieel gevaar. En dat was precies het mooie aan deze demonstratie: die omvang,m die eenheid in verscheidenheid en die antiracistische kwaadheid.

Nawoord

Welbewust ben ik het bovenstaande gaan schrijven zonder eerst allerlei andere verslagen uit te gaan spitten. Ik wil hier mijn eigen indrukken verwoorden, niet samenvatten wat anderen hebben waargenomen. Niet boos worden dus als ik club X of Y niet heb vermeld terwijl die er wel degelijk was. Ik schrijf hier op wat ik zag, en ik zag niet alles, en ik vind ook niet alles even belangrijk. En ik vergeet ook wel eens wat.

Maar nadat ik bijna klaar was, ben ik toch even her en der op internet gaan kijken. Op de NOS zag ik dus niets. Op nu.nl wel: “Duizenden betogers op de been voor antiracismedemonstratie” , lezen we daar.(3). Op de website van Doorbraak stata echter een fotoreportage die zeer de moeite waard is. De begeleidende tekst noemt ook een aantal: “ruim tienduizend”!(4)

Aan de foto’s in dat verslag, en aan beelden in mijn hoofd die daardoor weer worden opgeroepen, zie ik ook weer hoe politiek divers de demonstratie was, van wat ik dacht dat Cuba-vlaggen waren (5) tot en met bordjes van het Boni Comité tegen Afrofobie. Ongelukkig woord trouwens, alsof het een fobie, een mentale aandoening is, in plaats van gewoon keiharde racistische haat. Maar de expliciete aandacht voor precies ook déze vorm van racisme is meer dan welkom. En mensen hebben het recht hun eigen strijd en onderdrukking te benoemen. Misschien moet ik aan dat woord gewoon maar wennen.

Boni was trouwens een Marroon-verzetsstrijder die het het Nederlandse gezag in de kolonie Suriname buitengewoon lastig gemaakt heeft. Dat is allemaal stof voor weer aan ander artikel, maar het mag hier best eventjes worden vermeld, nietwaar? De NOS doet het immers niet…

Noten:

1 Eric Krebbers & Joris Hanse, “Institutioneel racisme bepalend bij strafzaak tegen Gilly Iemanuels Doorbraak, 7 februari 2019, https://www.doorbraak.eu/institutioneel-racisme-bepalend-bij-strafzaak-tegen-gilly-emanuels/

2 Pyt van der Galiën, “Neo-nazi’s komen zaterdag naar Amsterdam om ruzie te zoeken met anti-racisten”, Krapuul, 19 maart 2019, https://www.krapuul.nl/nieuws/2735473/neo-nazis-komen-zaterdag-naar-amsterdam-om-ruzie-te-zoeken-met-anti-racisten/

3 “Duizenden betogers op de been voor antiracismedemonstratie”, Nu.nl, 23 maart 2019, https://www.nu.nl/binnenland/5806635/duizenden-betogers-op-de-been-voor-antiracismedemonstratie-in-amsterdam.html

4 Joris Hanse & Ellen de Waard, “Beelden van een geweldige anti-racisme demonstratie van vandaag Doorbraak, 23 maart 2019, https://www.doorbraak.eu/beelden-van-de-Hier stond eerst: geweldige-anti-racisme-demonstratie-van-vandaag-in-amsterdam/

5. Wijziging en noot, 24 maart, 12.08 uur: Hier stond eerst: “van Cuba-vlaggen”. Een oplettende lezer vroeg me of ik daar wel zeker van was. Betrof het niet vlaggen van West-Papua die dara nogal op lijken? Checken op de Doorbraak-fotoreportage, met behulp van megestuurde plaatjes, gaf uitsluitsel. Het betrof inderdaad de vlag van West-Papua. het verschil? Beide vlaggen zijn blauw-wit horizontaal gestreept. Het verschil? Bij de vlag van Cuba bevindt zich links een rode driehoek met een witte ster er in, bij die van West-Papua een rood rechthoek, eveneens met zo’n ster. Ook telt de vlag van Cuba minder strepen. Vandaar de tekstwijziging. Excuus, aan de vlaggendragers en aan de lezers. En dank aan de oplettende meelezer.

Peter Storm

9 thoughts on “Vier punten over een prachtige demonstratie

 1. Rare gedachtekronkeling van nazis weer. Waarom zou de politie er zijn als GL antifascisme steunt. De burgemeester van Amsterdam is zelf GL, als die steun er was zou de politie toch wel gaten over laten zodat AFA de nazis kan bereiken? Natuurlijk beslist ze dit niet alleen en is dit ees simplificatie, maar ze is nog steeds de persoon die over de politie gaat in Amsterdam.

 2. GL is natuurlijk niet op hand van de AFA. De SP overigens ook niet. Jan Marijnissen háát de AFA. Met nazi’s moet je gewoon praten, dan snappen ze dat ze fout zitten, denkt hij

  Anyway. Ik ben zelf ook niet weg van de AFA, maar snap wel hun relevantie en dat het niet zo zwart/wit is, als Marijnissen en GL denkt.

  Maar volgens veel fascisten, is deze coalitie ‘heel links’. De FVD mensen zien de VVD als ‘heel links’, omdat VVD pro EU is en dan ben je ‘links’. Als je geen nationalist bent, dan ben je ‘heel links’, in hun ogen

  ANyway, krokante demo, pik

  Dat van die Surinaamse dame, kan ik me nog herinneren. Een ranzige toestand inderdaad ! Gat ver. Zou je bij de surniamer hier niet moeten proberen. De coffeeshop hier, is van een surinamer. Ik denk dat je dat soort grapjes bij hem niet moet flikker, tenzij je dood wilt zegmaar.

  Bah. En je ziet het voor je, hoe de gemeente niets doet, de schouders ophaalt. Maar wel boetes uitdeeld, als je fiets verkeerd staat.

  Ik zat in de klas met klootzakken uit Zwanenburg. In die tijd hadden ze een Marrokaans gezin weggepest. Werd toen heel lacherig over gedaan. Stenen door de ruit, omdat het Marrokanen zijn en ‘hun horen hier niet’ volgens mijn ‘zeer intelligente’ klasgenoten. Mijn leraar kon er ook wel een beetje om lachen. Grappig hé. Toen was ik niet eens links, maar moest er wel al van kostsen !

  Wat ik wel gek vind aan dit soort demo’s en de linkse beweging in general. Je ziet ooit aziaten. Chinezen etc.

  De nazi’s hebben overigens ook meer respect voor aziaten. ‘Hun zijn beter, als negers’ , volgens de nazi’s

 3. Peter, neem je afstand, van het ‘pief paf’ incident ?

  Ik ben links en dit verkankert de naam van links, dit pubertijd gedrag

  Omdat zo’n ‘punk’ tering jongetje even stoer moet zijn, moet heel NL in gevaar gebracht worden

  Want wat gebeurt er, als Thierry gedood zou worden ? Ja, dan is er BURGEROORLOG

  En eentje die gewonnen zou worden door rechts

  Want dat wilt de AFA ? De AK47 hebben jullie al klaar liggen ?

  Nee hé, maar wel stoer doen

  Dit is de réden, dat FVD won in the first place. En ik schreef hier al eerder over. Pief paf. En ja, hij zegt letterlijk : als je Thierry neer wilt schieten. Mensen neerschieten, is meestal met de intentie om ze te doden hé. Is dus geen grapje ofzo. Je schiet niet iemand neer, voor de vorm, of een beetje, of slechts half.

  Pief paf, beetje cowboytje spelen, in je stoere leren jasje, dat je van mama kreeg, omdat je punk wilde zijn

  sukkels

  Nemen jullie geen afstand van deze domme poep, dan neem ik afstand van de hele Nederlandse anarchistische poep beweging, die toch niets meer voorstelt

  Dan sluit ik mij liever aan bij wat minder puberale mensen, PVDD ofzo, mensen met net wat meer hersencelletjes in hun breintje….

  1. “Peter, neem je afstand, van het ‘pief paf’ incident ?”

   Nee. En veel plezier bij de PVDD.

 4. Het is zó dom…..

  Je brengt zoveel mensen in gevaar. En dan terwijl jezelf ‘een pacifist’ noemt….

  Volgens de AFA is alles onderdrukkend, transphobisch dit, problematisch dat. AFA is een sekte, voor pubers, die stiekem punk luisteren, als mama niet thuis is.

  Ja, een moord van Thierry, dát zou fucking problematisch zijn ! !!!!!

  Niet omdat ik tegen moord ben….

  Maar omdat heel Nederland, dan één grote chaos zou zijn. Je weet niet hoeveel doden dat zal opleveren…Enorme slagvelden zouden ontstaan. Het zou dé kans zijn voor het fascisme, om op te staan en alles over te nemen. Ze zouden die moordenaar zó dankbaar zijn…..

  Links zou helemaal kapot gemaakt worden, letterlijk. Mijn hele familie zou uitgemoord worden

  En dat allemaal, omdat zo’n cool jongetje, eventjes zijn coole momentje moet hebben

  Jij vind jezelf heel ‘radicaal’, maar eigenlijk ben je kinderlijk naïef, omdat je de gevolgen niet overziet. Je leeft in een soort jongensboek, een soort stripboek realiteit.

  En misschien ga ik niet eens bij die PVDD. Maar deze shit is te achterlijk, dit gaat me gewoon te ver……

  Dan liever helemaal nergens bij, ik hoor bij mijzelf.

  1. Doe nou es kalm. Lees die leus nu eens. Er wordt opgeroepen tot … het zeggen van ‘paf’. En er wordt gezegd ‘als je THierry dood wilt schieten…’In het allerergste geval kun je hier uit halen dat de leus een doodswens richting Baudet inhoiudt. Geen doodsbedreigingf en evenmin een oproep tot moord. Please calm down a bit.

   En doe aub geen annames die onbewezen zijn. Je hebt het over een “jongetje”. Dat is invulling, ik had de indruk dat het een vrouw betrof maar dat weet ik ook niet zeker, ik heb het niet gevraagd.

   En waar en wanneer noemde ik me ‘een pacifist’? Het lijkt me een buitengewoon lastig te beantwoorden vraag want ik ben gene pacifist.

   Verder is het onzin om van mij te eisen – alsof jij iets te eisen hebt van mij – om afstand te nemen. Ik heb die leus niet geroepen. Ik vind er misschien van alles van, maar de aanname dat, als ik geen ‘afstand neem’, ik medeplichtig ben is van het zelfde laken en pak als moslims vragen ‘afstand te nemen’ als 1 iemand uit naam van de islam iets vervelends zegt. Zolang ik niet heb gezegd: ‘ik ben het met die leus eens!” is er geen enkele reden om van mij te vragen het publiekelijk ONeens te zijn met die leus. Er is op die demo van alles geroepen waar ik geen verantwordelijkheid voor heb, ik ga daar toch ook gene ‘afstand van nemen’? Wat een flauwekul.

   verder heb je het steeds over ‘AFA”. Dit was één demonstrant. Niet ‘AFA’. Je tirade is nogal misdirected en snijdt geen hout.

 5. Mijn tirade komt niet uit de lucht vallen.Ik heb een réden om boos te zijn….

  Ik observeer en zie dat de AFA meer kapot maakt dan je lief is

  Als ik het goed kan herinneren, noemde jij jezelf eens pacifist, in een gesprek met mij

  Als dat niet waar is, dan niet. Kan ook , dan ben je géén pacifist, ook goed

  Als je Thierry dood wilt schieten… Mensen, schiet die/die persoon neer.

  Bij Fortuyn liep het met een sisser af. Bij Thierry zou het ontaarden in één groot bloedbad en een staatsgreep in Nederland. Als iemand dus deze oproep serieus neemt, is iedereen zwaar de lul. Spelen met vuur dit

  Jij stond naast het jongetje ( want bijna altijd zijn het jongetjes, vanachter die zwarte sjaaltjes ). Noem het een jongetje, een meisje, een persoontje, het kan mij niet schelen. Het is een persoon van zeventien waarschijnlijk, met teveel testosteron. Zo vaak hoor ik ze over ‘de revolutie’ schreeuwen. Weetje wel wat dat is ? Dat is oorlog, bloedvergieten, moord, verdriet. Niet iets om te willen, per se. En ik vind hen de laatste, om zo’n revolutie aan te voeren. Zij doen niets anders dan navelstaren en twitteren

  nee, ik eis niets van je. Ik eis nooit iets van iemand.

  Als ik alleen in jouw positie verkeerde en in dat bloc liep, had ik wél afstand genomen. Als ik van de AFA was, had ik hier afstand van genomen

  Maar niets moet natuurlijk, het is aan jou

  Ik vraag het alleen, doe ermee wat je wilt.

  Je zegt, die media is pownews. Nou, zo maken wij het pownews wel lekker makkelijk zeg. Thierry staat hier ook bij te smullen. Zo, dat is weer een paar honderd stemmen erbij. Dankjewel, AFA sulletje, met de stoere leus. Zo word ik een slachtoffer en zo vind ik dus aanhang en zo kan links dus makkelijk weggezet worden, als onnozel puber festijn….

  Het is hetzelfde als bij die Pieten toestand toen, toen die gast over botsplinters begon

  Ja, dankje, links eventjes belachelijk maken….

  1. Mijn weigering om hier verder op te reageren dient niet te worden gelezen als instemming.

Comments are closed.