Mexico: panorama van verzet

donderdag 19 juni 2014 Onderstaand artikel van mijn hand, in iets verder en anders geredigeerde vorm, verscheen in het meest recente nummer van Buiten de Orde, blad uitgegeven door de Vrije Bond, waar ik aan mee werk. De opkomst van de Zapatistas in 1994 vond plaats terwijl de Mexicaanse staat en maatschappij zich in een […]

Irak: burgeroorlog en dreigende escalatie

donderdag 12 juni 2014 Opeens is Irak weer voorpaginanieuws. ISIS, een radicaal jihadistische militie maar inmiddels ook al een staat-in-wording, verovert stad na stad in een hevig opgelaaide burgeroorlog. De groepering staat volgens sommige berichten nog maar 100 kilometer van de hoofdstad Bagdad.Ā De Iraakse regering van Maliki kondigde hard optreden aan, probeerde tevergeefs groen licht […]

Wilders wint wederom

woensdagĀ 11 juniĀ 2014 Rancune en verongelijktheid regeren in Den Haag, en zetten aan tot racistisch beleid. Een voorbeeld is de hardnekkige poging van politici om een verdrag met Marokko te wijzigen. Volgens dat verdrag kunnen mensen die recht hebben op kinderbijslag, uitkering wegens nabestaandenwet en kindgebonden budget, die ook ontvangenĀ als ze in Marokko wonen. Politici willen […]

Lenen om te studeren, een weerzinwekkend stelsel

zaterdag 7 juni 2014 Het zogeheten sociaal leenstelsel dat de huidige basisbeurs voor studenten gaat vervangen, is een onding. Het verhoogt de drempel om te gaan studeren, juist voor mensen uit lagere inkomensgroepen en met studies met matig zicht op hoge inkomens. Maar de kwaadaardige uitwerking gaat veel dieper dan dat. Het leenstelsel behandelt mensen […]

China 1989: vƩƩl meer dan een studentenprotest

woensdag 4 juni 2014 Gaat u maar rustig slapen, de regering van de Chinese Volks (?)republiek, het Chinese Volks(??)leger, de Chinsese Communistische (???) partij hebben alles onder controle: uw welzijn, uw toekomst, en de daarvoor natuurlijk onontbeerlijke ‘stabiliteit’. Die boodschap wordt uitgedragen door de jaarlijkse reactie van de Chinese autoriteiten op mogelijke herdenkingen en protesten […]